Chia sẻ các anh em danh sách các Forum chất lượng

Các trang web 2.0 làm vệ tinh 2021

Chia sẻ các anh em danh sách các Forum chất lượng từ nước ngoài với chỉ số cao, thích hợp đi link profile nhé.

Do danh sách khá dài mình có làm 1 file để anh em tiện chiến.

Anh em vào ĐÂY để xem nhé.

Tiêu chí để chọn diễn đàn, nguồn backlink chất lượng

Diễn đàn có chỉ số PA DA hoặc UR DR cao (trên 25 là ổn)
Diễn đàn có độ trust cao TF, CT > 20 và TF/CF <=0.8
Diễn đàn lượng truy cập hằng ngày, có các thành viên hoạt động tích cực.
Diễn đàn xu hướng traffic tăng hoặc ổn định, hạn chế đi các diễn đàn đang có chỉ số giảm dần.
Diễn đàn không chứa nội dung “đen tối”.
Diền đàn cùng chủ đề(cái này nếu tìm được các diễn đàn cũng chủ đề càng tốt, hoặc nếu không thì cũng không sao. Nhưng dù sao website của bạn cũng nên có một ít backlink từ các diễn đàn cùng chủ đề trỏ về)
Chú ý: Nếu diễn đàn cùng chủ đề thì các chỉ số trên như TF, CT PA DA hoặc UR DR thấp hơn vẫn chấp nhận được (trên 15 là ổn).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Gọi Để Tư Vấn